• Sản phẩm

  • Gạch 3 lỗ vuông

   Tên : Gạch 3 lỗ vuông

   KT : 220 x 220 x 110 (mm)

   Khối lượng: 4.1 kg

  • Gạch 3 lỗ

   Tên: Gạch 3 lỗ 

   TL : Đang cập nhật

   KT : Đang cập nhật