• Sản phẩm

  • Gạch đinh 9 x 19

   Tên: Gạch đinh 9 x 19 

   Trọng lượng: 1.35 kg 

   KT: 90 x 45 x 190 mm 

  • Gạch đinh 8 x 18

   Tên: Gạch đinh 8 x 18

   TL : Đang cập nhật

   KT : 80x 45 x 180 mm