• Thông tin sản phẩm

   Gạch đinh 8 x 18
   Gạch đinh 8 x 18

   Tên: Gạch đinh 8 x 18

   Trọng lượng: Đang cập nhật

   Kích thước: 80x 45 x 180 mm  

  Sản phẩm khác

  • Gạch đinh 9 x 19

   Tên: Gạch đinh 9 x 19 

   Trọng lượng: 1.35 kg 

   KT: 90 x 45 x 190 mm