• Thông tin sản phẩm

   Gạch ống 9 x 19
   Gạch ống 9 x 19

   Tên: Gạch 4 lỗ 9x19 

   Trọng lượng: 1.5 kg 

   Kích thước: 190 x 90 x 90 mm 

  Sản phẩm khác

  • Gạch ống 8 x 18

   Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18 

   Trọng lượng: 1.2 kg 

   KT : 8 x 18 x 180 mm

  • Gạch ống 8 x 18

   Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18 

   Trọng lượng: 1.2 kg 

   KT : 80 x 80 x180 mm 

  • Gạch ống 9 x 19

   Tên: Gạch 4 lỗ 9x19 

   Trọng lượng: 1.5 kg 

   KT : 190 x 90 x 90 mm