• Tin tức

      Hệ thống đốt than tự động cho lò Tuynel nhằm mục đích: Nâng cao năng suất, chất lượng và cải thiện môi trường cho lò nung.

      Sơ đồ công nghệ:

      Sơ đồ công nghệ bếp đốt